Тарасова любов

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У роботі досліджено тему кохання у творчості Тараса Шевченка. In this work the theme of love in the works of Taras Shevchenko.

Опис

Ключові слова

Тарас Шевченко, почуття, письменник, Taras Shevchenko, feeling, writer

Бібліографічний опис

Івасенко, А. Тарасова любов / А. Івасенко // Тарас Шевченко — світоч української духовності : всеукраїнська наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, 17 березня 2014 р., м. Київ. – К. : НУХТ, 2014. - С. 34-35.