Маркетинговий інструментарій харчового ритейлу на прикладі торговельної мережі «Сільпо»

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Описуються практичні підходи застосування сучасного маркетингового інструментарії в ритейл-бізнесі на прикладі харчового мережевого ритейлера "Сільпо". Practical approaches to the use of modern marketing tools in the retail business are described on the example of the food chain retailer "Silpo".

Опис

Ключові слова

маркетинг, маркетинг в сфері ритейлу, маркетинг харчового ритейлу, харчовий ритейл, торговельна мережа Сільпо, marketing, marketing in the field of retail, food retail, Silpo trade network, кафедра маркетингу

Бібліографічний опис

Ткачук, С. В. Маркетинговий інструментарій харчового ритейлу на прикладі торговельної мережі «Сільпо» / С. В. Ткачук // Підвищення ефективності діяльності підприємств харчової та переробної галузей АПК : матеріали ХІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 22–23 листопада 2023 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2023. – С. 87–89