Біотехнологічні особливості одержання імуностимуляторів вуглеводної природи

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

кафедра біотехнології і мікробіології, Saccharomyces cerevіsіae, βглюкан, полісахарид, капсули, лікарський засіб, біосинтез

Бібліографічний опис

Багатиренко, Д. М. Біотехнологічні особливості одержання імуностимуляторів вуглеводної природи : кваліфікаційна робота ... магістра : 162 Біотехнології та біоінженерія / Багатиренко Дарія Миколаївна ; наук. керівник Світлана Миколаївна Тетеріна. – Київ, 2022. – 181 с.