Проблема оновлення основних засобів на молокопереробних підприємствах

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

молокопереробне підприємство, собівартість продукції, основні засоби, milk processing plants, production costs, fixed assets, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Якимчук, Т. В. Проблема оновлення основних засобів на молокопереробних підприємствах / Т. В. Якимчук, І. В. Федулова // Участь молоді у розвитку суспільства України : програма і матеріали науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених. – К.: НУХТ, 2010. – С. 224-226.