Тенденції і напрями розвитку підприємств в умовах невизначеності

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Сучасні умови господарювання характеризуються значним рівнем невизначеності та ризикованості. Для її оцінки існує Індекс невизначеності економічної політики - і в 2020році він досяг максимуму вперше з 1985 року, що було викликано пандемією COVID-19. Для розвитку підприємств в умовах невизначеності необхідно розробляти та впроваджувати ефективні гнучкі стратегії. The current business environment is characterised by a significant level of uncertainty and risk. The Economic Policy Uncertainty Index is used to measure this uncertainty, and in 2020 it reached its highest level since 1985, which was caused by the COVID-19 pandemic. To develop businesses in an uncertain environment, it is necessary to develop and implement effective flexible strategies.

Опис

Ключові слова

невизначеність, розвиток, ризикованість, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Скопенко, Н. С. Тенденції і напрями розвитку підприємств в умовах невизначеності / Н. С. Скопенко // Сучасні проблеми бухгалтерського обліку та фінансів : матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, 23–24 листопада 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 57-59.