Основні методи аналізу господарського портфеля промислового підприємства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Використання методів аналізу господарського портфеля підприємства є важливим підґрунтям у прийнятті ефективних управлінських рішень щодо якісної і кількісної структури асортименту, частоти оновлення та інших аспектів забезпечення високого рівня обґрунтованості товарної політики підприємства. The application of portfolio analysis of commercial enterprises is an important foundation in making effective management decisions regarding the qualitative and quantitative structure of the range, refresh rate and other aspects to ensure a high level of validity commercial policy of the company.

Опис

Ключові слова

матричний аналіз, матриця, АВС-аналіз, матриця Мак-Кінсі, matrix analysis, matrix, ABC analysis, matrix Mc Kinsey, кафедра маркетингу

Бібліографічний опис

Максименко, Ю. І. Основні методи аналізу господарського портфеля промислового підприємства / Ю. І. Максименко, О. Ф. Крайнюченко // матеріали VIII международной научно - практической конференции «Динамика научных исследований - 2012». - Экономические науки. Подумайте. "Изучение" , 2012. – Т. 2. - С. 26-27.