Аналіз особливостей і переваг перехідних процесів в харчових технологіях

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Виконано аналіз особливостей і переваг перехідних процесів в харчових технологіях з точки зору інтересів інтенсифікації в них тепло- і масообміну, наведені порівняльні оцінки процесів.
The Executed analysis of the particularities and advantage of the connecting processes in food technology with stand point interestintensification in them heat- and massex change, are brought comparative estimations of the processes.

Опис

Ключові слова

дискретно-імпульсні технології, енергія, рівень, структура, потенціал, тиск, discrete-pulsed technologies, energy, level, structure, potential, pressure, кафедра мехатроніки та пакувальної техніки

Бібліографічний опис

Піддубний, В. А. Аналіз особливостей і переваг перехідних процесів в харчових технологіях / В. А. Піддубний // Харчова промисловість. - 2008. - № 6. - C. 66–69.

Зібрання