Оптимізація ресурсного потенціалу банку в умовах посткризових економічних процесів на фінансовому ринку

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Досліджено підходи до економічного змісту основних категорій та понять, що супроводжують процес оптимізації ресурсного потенціалу комерційного банку. Обґрунтовано необхідність удосконалення стратегічного підходу щодо оптимізації ресурсного потенціалу банку. Розроблено процедуру збалансованого формування фінансових ресурсів комерційного банку та планування активно-пасивних операцій банку. Researched approaches to economic content of the basic categories and concepts that accompany the process of optimizing resource potential commercial bank. The necessity of improving the strategic approach to optimize the resource potential of the bank. The procedure of forming sustainable financial resources and planning commercial bank active-passive operations.

Опис

Ключові слова

ресурси банку, ресурсний потенціал банку, ресурсна база, оптимізація ресурсного потенціалу, resource bank, resource potential of the bank, resource base, optimization of resources, кафедра фінансів

Бібліографічний опис

Сілакова, Г. В. Оптимізація ресурсного потенціалу банку в умовах посткризових економічних процесів на фінансовому ринку / Г. В. Сілакова, А. М. Чариєва // Наукові здобутки молоді — вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 78 міжнар. наук. конф. молодих учених, аспірантів і студентів, Київ, 2–3 квітня 2012 р. — К.: НУХТ, 2012 р. — Ч. 3. – С. 324–325.