Експрес-метод визначення виду борошна у вафельних листах (Патент на корисну модель № 99212)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Експрес-метод визначення виду борошна у вафельних листах включає метод інфрачервоної спектроскопії в ближній області спектра та передбачає попереднє подрібнення зразка з просіюванням утворених часток крізь сито. Вимірюється інтенсивність спектра дифузного відбивання.

Опис

Ключові слова

експрес-метод, борошно, вафельний лист, экспресс-метод, мука, вафельный лист, express method, flour, wafer sheet, кафедра фізики, кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів

Бібліографічний опис

Патент на корисну модель № 99212 України, МПК (2015.01) G01J 3/00 Експрес-метод визначення виду борошна у вафельних листах / І. В. Тарасенко, С. І. Літвинчук, В. Є. Носенко, В. В. Дорохович, С. Д. Тарасенко.  № u 2014 12950 ; заявл. 03.12.2014 ; опубл. 25.05.2015, Бюл. № 10.

Зібрання