Ключові засади управління запасами промислового підприємства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Забезпечення підприємства необхідними запасами, своєчасна їх закупівля в необхідній кількості, якості та асортименті впливає на діяльність підприємства та кінцевий результат. Найбільше цей вплив відчувається в ринкових умовах, особливо тоді, коли кінцеві результати діяльності суб'єкта господарювання залежать від вміння, кваліфікації та компетенції управлінського персоналу, який займається формуванням та управлінням запасів. Providing enterprise necessary supplies, prompt them to purchase the required quantity, quality and variety affect the operations of the company and the end result. Most of this impact is felt in the market, especially when the final results of the entity depends on the skills, qualifications and competence management, which deals with the formation and management of stocks.

Опис

Ключові слова

засади управління, підприємство, фінансові витрати, principles of management, enterprise, financial expenses, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Лавринович, М. Ключові засади управління запасами промислового підприємства / М. Лавринович, В. Струнін // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 80 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 10–11 квітня 2014 р. – К. : НУХТ, 2014. – Ч. 3. – С. 288-289.