Соціальний паспорт підприємства харчової промисловості

Вантажиться...
Ескіз

Файли

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Вплив соціальних факторів на економіку підприємств здійснюється через соціальну організацію суспільства та розвиток людського капіталу. The influence of social factors on the economy of enterprises through the social organization of society and the development of human capital.

Опис

Ключові слова

кафедра економіки праці та менеджменту, cоціальний паспорт підприємства, харчова промисловість, соціальне ринкове господарство, social enterprises passport, food industry, social market economy

Бібліографічний опис

Драган, О. І. Соціальний паспорт підприємства харчової промисловості / О. І. Драган // Управління сучасним підприємством : матеріали ІХ-ї Міжнародої науково-практичної конференції, 25–26 квітня 2013 р. : тези доп. — К. : НУХТ, 2013. — С. 103-105.