Екструдовані зернові суміші з лляним екстрактом

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

кафедра технології зберігання і переробки зерна, лляний екстракт, якість кормів, екструдовані зернові суміші, льняной экстракт, качество кормов, экструдированные зерновые смеси, extruded grain mixture, quality feed, linen extract

Бібліографічний опис

Екструдовані зернові суміші з лляним екстрактом / О. І. Шаповаленко, Т. І. Янюк, А. В. Шаран, Т. О. Тракало // Якість і безпека харчових продуктів : тези доп. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 12-13 листопада 2015 р. / Національний університет харчових технологій ; М-во освіти і науки України. — К. : НУХТ, 2015. — С. 103-105.