Розробка інноваційних програм екотурів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

інновації, екологічний туризм, екотур, екотуризм, кафедра туристичного та готельного бізнесу

Бібліографічний опис

Борисевич, І. Ю. Розробка інноваційних програм екотурів : кваліфікаційна робота ... бакалавра : 242 Туризм / Ігор Юрійович Борисевич ; наук. керівник Олена Миколаївна Харченко. – Київ, 2021. – 109 с.