Структура ресурсного потенціалу підприємств АПК

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2007

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

ресурсний потенціал, resource potential, АПК, agro-industrial enterprises, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Дунда, С. П. Структура ресурсного потенціалу підприємств АПК / С. П. Дунда // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матер. 73-ї наук. конф. молод. учен., аспір. і студ., Київ, 23-24 квітня 2007 р. – К. : НУХТ, 2007. – С. 68.