Відцентрова бурякорізка (Деклараційний патент на винахід № 113888 )

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Відцентрова бурякорізка складається з циліндричного барабана з вирізами, в які встановлено ножові рами, що мають кріпильні поверхні, в яких за допомогою притискної планки встановлений ряд ножів, завитка, завантажувального та вивантажувального пристроїв, кожуха і приводу. Кріпильні поверхні розташовані на торцях ножових рам, причому кожна ножова рама містить суміжний ряд ножів, причому кожен ніж виконано ребристим з двома протилежними ріжучими кромками та з кріпильними планками по торцях ребристої частини, якими ножі кріпляться до кріпильних поверхонь ножових рам з можливістю регулювання по висоті. The centrifugal beet pulp consists of a cylindrical drum with cutouts in which knife frames are provided with fastening surfaces, in which a number of knives, a curl, a loading and unloading device, a casing and a drive are established with the help of a clamping bar. The fixing surfaces are located at the ends of the knife frames, and each knife frame contains an adjacent series of knives, each knife made of ribbed with two opposite cutting edges and with fastening strips on the ends of the ribbed part, which knives Fastened to the fastening surfaces of knife frames with the possibility of adjustment in height.

Опис

Ключові слова

бурякорізка, beet slicer, ножова рама, knife frame, кафедра готельно-ресторанної справи, кафедра технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування

Бібліографічний опис

Патент на винахід № 113888, МПК (2017.01) C13B 5/08 (2011.01) C13B 5/06 (2011.01) B26D 1/00. Відцентрова бурякорізка / О. М. Люлька, М. В. Дорошевич, В. В. Пономаренко, М. М. Пушанко; заявник – Національний університет харчових технологій. – № a201501340; заяв. 18.02.2015 ; опубл. 27.03.2017; Бюл. № 6.

Зібрання