Розвиток компетентності у професійно орієнтованому читанні студентів інженерних спеціальностей

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

кафедра іноземних мов професійного спрямування, компетентність у професійно орієнтованому читанні, інженерні спеціальності, лінгвістична компетентність, соціокультурна компетентність, навчально-стратегічна компетентність, reading for specific purposes competence, pre-service engineers, linguistic competence, socio cultural competence, educational strategy competence

Бібліографічний опис

Бойко, Г. А. Розвиток компетентності у професійно орієнтованому читанні студентів інженерних спеціальностей / Г. А. Бойко // Актуальні питання інтернаціоналізації вищої освіти в Україні: лінгвістичний, правовий та психолого-педагогічний аспекти : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції, 23-24 березня 2023 р., м. Біла Церква. – 2023. – С. 176