Облікове, інформаційне та контрольне забезпечення процесів оптимізації руху грошових потоків

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

рух грошових потоків, доходи, витрати, внутрішній контроль, виручка, аудит, аналіз, кафедра обліку і аудиту

Бібліографічний опис

Бойко, Є. Ю. Облікове, інформаційне та контрольне забезпечення процесів оптимізації руху грошових потоків : кваліфікаційна робота ... магістра : 071 Облік і оподаткування / Євгенія Юріївна Бойко ; наук. керівник Людмила Миколаївна Духновська. – Київ, 2023. – 151 с.