Особливості бланшування рослинної сировини перед заморожуванням

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В матеріалах розглянуто особливості бланшування рослинної сировини перед заморожуванням. Встановлено, що одним з найважливіших етапів переробки овочів перед заморожуванням є бланшування. Даний процес дуже енергоємний і тому перспективним є використання нетермічних способів бланшування. The materials considered the features of blanching of plant raw materials before freezing. It is established that one of the most important stages of the processing of vegetables before freezing is blanching. This process is very energy intensive and therefore promising is the use of nonthermal blending methods.

Опис

Ключові слова

овочі, фрукти, бланшування, заморожування, vegetables, fruits, blanching, freezing, кафедра технології консервування

Бібліографічний опис

Цвік, В. С. Особливості бланшування рослинної сировини перед заморожуванням / В. С. Цвік, В. В. Шутюк, В. П. Василів // Наукові здобутки у вирішенні актуальних проблем виробництва та переробки сировини, стандартизації і безпеки продовольства: Зб. праць за підсум. VІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. вчен., асп. і студ. (17 – 18 квітня 2019 р.). – К.: РВВ НУБіП, 2019.– С.237.