Внесок українських вчених у розвиток науки «Економічний аналіз»

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Економічний аналіз — це метод дослідження економічних процесів, об’єктів та явищ, взаємозв’язку між ними. Economic analysis - a method of research of economic processes, objects and phenomena, the relationship between them.

Опис

Ключові слова

економічний аналіз, облік, economic analysis, accounting

Бібліографічний опис

Руденко, І. С. Внесок українських вчених у розвиток науки «Економічний аналіз» / І. С. Руденко / Сучасні проблеми розвитку підприємств харчової промисловості: теорія та практика : програма і матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених і студентів, 13–14 листопада 2014 р. — К.: НУХТ, 2014. — С. 56-57.