Інформаційна підтримка розрахунків поверхонь теплообміну засобами ітераційних обчислень

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2005

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

числові методи, мова програмування Visual Basic, розв’язування алгебраїчних і трансцендентних рівнянь, numerical methods, programming language Visual Basic, solution of algebraic and transcendental equations, кафедра інформаційних технологій, штучного інтелекту і кібербезпеки

Бібліографічний опис

Інформаційна підтримка розрахунків поверхонь теплообміну засобами ітераційних обчислень / В. С. Гаврилов, Д. В. Масло, О. М. Хальченя, В. В. Сухих, В. О. Овчарук, О. Л. Сєдих, І. В. Ющук // Програма і матеріали 71-ї наукової конференції молодих вчених, аспірантів і студентів "Наукові здобутки молоді − вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті", 18-19 квітня 2005 р. − К. : НУХТ, 2005. − Ч. 2. - С. 46.