Синергетичне керування технологічними процесами

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У синергетичних процесах наявні причини цілепокладання, в них відбувається стихійна зміна керувальних параметрів, що дає можливість вивчати властивість самоорганізації на дисипативних структурах практично некерованої нелінійної системи. Стає можливим визначити причини спонтанної самоорганізації як властивості самостійного руху. In synergetic processes available causes of goal-setting, in which there is a spontaneous change of control parameters, which allows to study the properties of self-organization in dissipative structures virtually uncontrolled nonlinear systems. It is possible to identify the causes of spontaneous self-organization as a property of self-motion.

Опис

Ключові слова

синергетичне керування, природниче управління, кібернетичне управління, synergistic control, natural control, cybernetic control

Бібліографічний опис

Козелецький, О. Синергетичне керування технологічними процесами / Олександр Козелецький // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 80 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 10–11 квітня 2014 р. – К.: НУХТ, 2014. – Ч. 2. – С. 412-414.