Спосіб антисептування напівпродуктів спиртового виробництва (Патент на корисну модель № 43008)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Патент на корисну модель присвячений удосконаленню технології зброджування сусла із крохмалевмісної сировини в спирт із застосуванням антисептичних засобів. Науково обгрунтовано доцільність використання антисептуючих засобів нового покоління з метою зниження негативного впливу контамінуючої мікрофлори на процес виробництва спирту та удосконалено технологію спирту із крохмалевмісної сировини з урахуванням запропонованого способу антисептування. Patent grounded scientifically the expediency of using anti-infective agents of the new generation with the aim of declining the negative influence with contamination micro flora on the alcohol production process from starch raw with consideration of suggested way antiseption. It was studied the influence of anti-infective agents of new generation on contamination microflora.

Опис

Ключові слова

виробництво спирту, антисептуючі засоби, виробничі дріжджі, alcohol production, antiseptic preparation, industrial yeast, кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства

Бібліографічний опис

Патент 43008, МПК А 61L 2/16 Спосіб антисептування напівпродуктів спиртового виробництва / Бондар М. В., Шиян П. Л., Маринченко В. О., Мудрак Т. О., Фіщенко А. М. ; заявник Національний університет харчових технологій. – № u 2009 02668 ; заявл. 24.03.2009 ; опубл. 27.07.2009. Бюл. № 14, 2009 р.

Зібрання