Врахування структурно-механічних параметрів фільтрувальних елементів та осаду при мембранному розділенні рідких дисперсних систем

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розроблено метод теоретичного дослідження розділення рідких дисперсних систем, що дозволяє визначити закономірності зміни структурно-механічних параметрів і проникності керамічних мембран та шару осаду при його ущільненні. Це дозволяє більш ефективно використовувати мембранні методи розділення у харчових технологіях.
A method of theoretical study of the separation of liquid dispersed systems has been developed that allows determining the regularities of changes in the structural and mechanical parameters and permeability of ceramic membranes and the sediment layer during its compaction. This allows for more efficient use of membrane separation methods in food technologies.

Опис

Ключові слова

кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв, кафедра експертизи харчових продуктів, department of foodstuff expertise, структурно-механічні параметри, фільтрувальні елементи, мембранне розділення, рідкі дисперсні системи, харчові технології, food technologies, filter elements, liquid dispersion systems, membrane separation, structural and mechanical parameters

Бібліографічний опис

Пащенко, Б. Врахування структурно-механічних параметрів фільтрувальних елементів та осаду при мембранному розділенні рідких дисперсних систем/ Б. Пащенко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 86 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2-3 квітня 2020 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 2. – С. 101