Наближення узагальненими сумами Зигмунда на класах

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2000

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Знайдено асимптотичні рівності для верхніх меж відхилень узагальнених сум Зигмунда на класах функцій у випадку швидко спадної. Obtained in this article are asymptotic estimates for upper bounds of deviation for generalized Zygmund sums on the classes of functions in the case of fast decreasing.

Опис

Ключові слова

модуль неперервності, асимптотичні рівності, узагальнені суми Зигмунда, generalized Zygmund sums, continuity modulus, asymptotic equalities, кафедра вищої математики імені проф. Можара В. І.

Бібліографічний опис

Островська, О. В. Наближення узагальненими сумами Зигмунда на класах / О. В. Островська // Наукові праці УДУХТ. – К.: УДУХТ, 2000. - № 6. - С. 38-41.

Зібрання