Оцінювання маркетингового середовища підприємства за допомогою матричних методів досліджень

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

кафедра маркетингу, маркетинг, підприємство, матричні методи дослідження, SWOT-аналіз, виставка

Бібліографічний опис

Москалюк, М. В. Оцінювання маркетингового середовища підприємства за допомогою матричних методів досліджень : кваліфікаційна робота ... бакалавра : 075 Маркетинг / Москалюк Марта Володимирівна ; наук. керівник Лариса Володимирівна Страшинська. – Київ, 2023. – 77 с.