Моделювання корозійно-механічного спрацювання металів і захисних покриттів в харчових середовищах - електролітах

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Рідкі технологічні середовища харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв у переважній більшості є електролітами, які проявляють корозійну і поверхнево-активну дію на обладнання. У разі наявності технологічних середовищ у зонах тертя деталей інтенсифікується їх корозійно-механічне спрацювання і обладнання швидко виходить з ладу. Жидкие технологические среды пищевых, микробиологических и фармацевтических производств в подавляющем большинстве являются электролитами, которые проявляют коррозионную и поверхностно-активное действие на оборудование. В случае наличия технологических сред в зонах трения деталей интенсифицируется их коррозионно-механическое срабатывание и оборудование быстро выходит из строя. Liquid media food, microbiological and pharmaceutical industries are overwhelmingly electrolytes that exhibit corrosion and surfactant effect on the equipment. In the case of technological environments in areas of friction parts intensifying their corrosion-mechanical actuation and equipment quickly fails.

Опис

Ключові слова

обладнання, технологічне середовище, електроліти, корозійно-механічне спрацювання, equipment, electrolytes, technological environment, corrosion-mechanical actuation

Бібліографічний опис

Моделювання корозійно- механічного спрацювання металів і захисних покриттів в харчових середовищах- електролітах / О. Г. Дзюб, В. В. Мануілов, Ю. Г. Сухенко, В. Мануілов, Є. Чайка // Удосконалення процесів і обладнання - запорука інноваційного розвитку харчової промисловості : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 10-11 квітня 2012 р., м. Київ. – К.: НУХТ, 2012. – С. 63-64.