Посилення ролі інформаційно- інтелектуальної складової в управлінні формуванням економічного зростання сучасного підприємства харчової промисловості

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Ще ніколи з часів розбудови ринкової економіки в Україні не була такою необхідною фундаменталізація наукових досліджень з проблем формування економічного зростання на основі висхідного розвитку вітчизняних виробничих підприємств за вектором євроінтеграції та міжнародної конкурентоспроможності. Never since the time of development of market economy in Ukraine was not so necessary fundamentalization scientific studies on the formation of economic growth based on rising domestic production enterprises of the vector of European integration and international competitiveness.

Опис

Ключові слова

кафедра обліку і аудиту, економічне зростання, підприємство, харчова промисловость, economic growth, enterprise, food industry

Бібліографічний опис

Темчишина, Ю. Л. Посилення ролі інформаційно-інтелектуальної складової в управлінні формуванням економічного зростання сучасного підприємства харчової промисловості / Ю. Л. Темчишина // Підвищення ефективності діяльності підприємств харчової та переробної галузей АПК : матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конф., 19-20 листопада 2014 р. : тези доп. - К.: НУХТ, 2015. – С. 313-315.