Хвильові електростанції

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Описано принцип дії хвильових установок. Наведено переваги хвильових електростанцій у порівнянні з іншими видами гідроелектростанцій. We describe the principle of the wave settings. The advantages of wave power as compared with other types of hydroelectric power.

Опис

Ключові слова

хвильова електростанція, wave power, хвильова установка, wave setup, електроенергія, electricity, кафедра теоретичної механіки та ресурсоощадних технологій

Бібліографічний опис

Сушко, К. В. Хвильові електростанції / К. В. Сушко, О. О. Осьмак // Наукові здобутки молоді — вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 79-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2013 р. – Київ : НУХТ, 2013. – С. 305–306.