Феномен краси: естетико-культорологічний аналіз

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Автор у публікації звертається до аналізу сучасного стану розуміння феномену краси, яка за своєю природою відноситься до абсолютних цінностей у сенсі універсально притаманної людському буттю стосовно його вищих духовних ознак. Естетизація потворного, іронія переосмислень і культ антикраси в полоні неоавангардних експериментів заперечують будь-які спроби віднесення краси до абсолюту в його глибоко ціннісному вияві. Author in the publication refers to the analysis of the current state of understanding of the phenomenon of beauty which by its nature refers to the absolute values in terms of universally inherent in human existence in relation to his higher spiritual attributes. Aesthetization of ugly, irony comprehension and cult of non-beauty in captive of neovanguard experiments deny any attempt to refer to the absolute beauty in its manifestation of deeply values.

Опис

Ключові слова

феномен краси, відносність, абсолют, phenomenon of beauty, relativity, absolute, кафедра гуманітарних дисциплін

Бібліографічний опис

Бабушка, Л. Д. Феномен краси: естетико-культорологічний аналіз / Л. Д. Бабушка // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ ст. : програма і матеріали 74-ї наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 21–22 квітня 2008. – К.: НУХТ, 2008. – Ч. 1. – С. 23.