Твердофазне спектрофотометричне визначення нікотинової кислоти

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2007

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Досліджено хімізм взаємодії нікотинової кислоти з діамантовим зеленим у фазі сорбенту, обчислена умовна константа стійкості твердофазного асоціату. Отримані результати використані для розробки нової чутливої і селективної методики твердофазного спектрофотометричного визначення нікотинової кислоти в “Нікошпані”.
Was studed chemical interaction nicotinic acides with brilliant green in the solid-phace, was calculated the conditional stubility constant solid-phace associat. The receive data was used for creation the new sensitive and celection method of solid-phace definition nicotinic acid in the “Nicoshpan”. .

Опис

Ключові слова

аналіз лікарських препаратів, твердофазне-спектрофотометричне визначення органічних речовин, іммобілізовані барвники, analysis of medicine composition, interface spectrophotometric definition of the organic substance, immobilized dyes, кафедра харчової хімії

Бібліографічний опис

Костенко Є. Є. Твердофазне спектрофотометричне визначення нікотинової кислоти / Є. Є. Костенко // Наук. записки Тернопільського нац. пед. ун-ту ім. Володимира Гнатюка. Серія: Хімія. – 2007. – Вип. 11. – С. 9 – 13.

Зібрання