Удосконалення технології екстрагування шафрану

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Під час технологічних виробництва консервованих фруктів та овочів часто змінюється колір. Для поліпшення зовнішнього даних продуктів використовують натуральні барвники – вичавки та екстракти рослин. Важливим показником, який впливає на перехід сухих речовин у воду, є гідромодуль. Так як різниця концентрацій є рушійною силою дифузійного процесу, було досліджено вплив гідромодуля на вихід екстрактивних речовин при постійній температурі t = 20 °C впродовж 180 хв. During the technological production of canned fruits and vegetables, the color often changes. To improve the appearance of these products use natural dyes - pomace and plant extracts. An important indicator that affects the transition of dry matter into water is the hydraulic module. Since the difference in concentrations is the driving force of the diffusion process, the effect of the hydromodule on the yield of extractives at a constant temperature t = 20 ° C for 180 min was studied.

Опис

Ключові слова

шафран, екстрагування, харчові барвники, кафедра технології консервування, saffron, extraction, food dyes

Бібліографічний опис

Шелудько, А. В. Удосконалення технології екстрагування шафрану / А. В. Шелудько, В. В. Шутюк, Я. В. Євчук // Наукові здобутки у вирішенні актуальних проблем виробництва та переробки сировини, стандартизації і безпеки продовольства : збірник праць за підсумками XІ Міжнародної науково-практичної конференції вчених, аспірантів і студентів, 12–13 травня 2022 р., м. Київ. – Київ : РВВ НУБіП України, 2022 – С. 241