Дослідження показника активності води масляних паст, стабілізованих білково-полісахаридним комплексом

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

На підставі аналізу результатов експериментальних досліджень обгрунтовано розробку білково-полісахаридного комплексу для масляних паст. За основу обрано сум концентрати молочного та сироваткових білків, що виявляють вологозв'язуючі та структуроутворюючі властивості. Крім того, білковий комплекс слугуватиме збагачуючим компонентом, який дозволить пщвищити збалансовашсть складу масляної пасти та сприятиме зменшенню дефіциту білка у раціоні харчування сучасної людини. Based on the analysis of the results of experimental studies The development of a protein-polysaccharide complex for oil paste has been substantiated. The basis for the selection of concentrates of milk and whey proteins, revealing the wetting and structure-forming properties. In addition, the protein complex will serve as a enriching component that will enhance the balance of the oil paste and contribute to reducing protein deficiency in the diet modern man.

Опис

Ключові слова

активність води, water activity, масляні пасти, oil paste, кафедра технології молока і молочних продуктів, кафедра технології ресторанної і аюрведичної продукції, кафедра технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування

Бібліографічний опис

Дослідження показника активності води масляних паст, стабілізованих білково-полісахаридним комплексом / О. Кочубей-Литвиненко, Н. Ющенко, О. Яценко, У. Кузьмик, І. Миколів // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : 85-а міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів. – К., 2019. – Ч. 1. – С. 402.