Англійська мова: Методичні вказівки до вивчення дисципліни та виконання контрольних робіт для студентів ІІ курсу спеціальності 6.050100 «Маркетинг» напряму 0501 «Економіка і підприємство» заочної форми навчання

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2005

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Методичні вказівки містять контрольні завдання, спрямовані на оцінювання рівня володіння мовою студентами через семестровий контроль рівня лінгвістичних та граматичних умінь в межах опанованого матеріалу згідно програми.
English Language: Methodological materials to study the discipline and do test papers for IІ-year extramural students of speciality 6.050100 «Marketing», direction 0501 «Economics and Entrepreneurship»

Опис

Ключові слова

маркетинг, брендинг, лінія товару, життєвий цикл товару, дослідження ринку, просування товару, реклама, marketing, branding, product line, product life cycle, market research, promotion, advertising, кафедра ділової іноземної мови та міжнародної комунікації

Бібліографічний опис

Шапран, Л. Ю. Англійська мова : метод. вказівки до вивч. дисц. та викон. контрол. робіт для студ. ІІ курсу спец. 6.050100 «Маркетинг» напряму 0501 «Економіка і підприємництво» заоч. форми навчання / Л. Ю. Шапран, Л. І. Куниця, О. В. Никитенко. — К : НУХТ, 2005. — 100 с.