Конкурентоспроможність підприємства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

На сьогодні конкуренція є важливим компонентом в ринковій економіці. Конкуренція виникає тоді, коли учасники ринку є абсолютно незалежними економічними елементами, які визначаються лише наявними ринковими умовами та бажанням перевершити своїх конкурентів.

Опис

Ключові слова

конкурентоспоможність, конкуренція, competitiveness, competition, кафедра маркетингу

Бібліографічний опис

Соломко, Ю. А. Конкурентоспроможність підприємства / Ю. А. Соломка, О. О. Лелека // Актуальні проблеми сучасної освіти: реалії та перспективи : матеріали V (ІV) Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів/школярів та викладачів ЗВО та ЗФПО, 18-19 травня 2023 р. – ПДТУ, 2023. – С. 66.