Актуальність проблеми формування вмінь читання, говоріння і письма у майбутніх менеджерів туризму з метою створення віртуального туру

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

кафедра іноземних мов професійного спрямування, майбутні менеджери туризму, віртуальний тур, future tourism managers, virtual tour

Бібліографічний опис

Кукса, Б. В. Aктуальність проблеми формування вмінь читання, говоріння і письма у майбутніх менеджерів туризму з метою створення віртуального туру / Б. В. Кукса // Актуальні питання сучасних педагогічних та психологічних наук : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 16-17 лютого 2018 р., Одеса. - Одеса : ГО “Південна фундація педагогіки”, 2018. - С. 91-94.