Вплив замінників солоду на концентрацію основних смакових і ароматичних компонентів пива

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В роботі на основі аналізу даних літератури виділено основні компоненти, які формують органолептичну характеристику пива, а також проведено експериментальні дослідження концентрацій найважливіших смакових і ароматичних речовин пива при використанні різної сировини для його виробництва. Встановлено, що на формування смаку і аромату пива впливає велика кількість органічних і неорганічних сполук, але переважне значення мають речовини, концентрації яких більші або рівні значенням порогового відчуття. Застосовуючи технологію високогустинного пива і використовуючи в значних кількостях замінники солоду (ячмінь і мальтозну патоку) можна забезпечити досягнення вмісту основних смакових і ароматичних компонентів в межах близьких їх порогових відчуттів. In this paper, based on an analysis of the literature highlights the main components that form the organoleptic characteristics of beer , and conducted experimental studies of concentrations of major flavoring and aromatic substances beer using different raw materials for its production. Found that the formation of taste and aroma of beer affects a large number of organic and inorganic compounds , but are predominant substance concentrations are greater or equal to the value of feelings in beer. Applying the technology of high density and in large quantities using substitutes malt ( barley and maltose syrup ) can achieve the basic content of flavoring and aromatic components within close their threshold sensations.

Опис

Ключові слова

аромат, несолоджений ячмінь, пиво, смак, aroma, barley, beer, flavor, кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства

Бібліографічний опис

Хіврич, Б. І. Вплив замінників солоду на концентрацію основних смакових і ароматичних компонентів пива / Б. І. Хіврич, Б. В. Роздобудько // Харчова наука і технологія. – 2013. – № 3 (24). – С. 31 – 34.

Зібрання