Інноваційні моделі міні-барів в готелях

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

На ринку представлений багатий вибір сучасних міні-барів, що в свою чергу полегшує зробити вибір економічного, функціонального і продуктивного устаткування для готелів, а також свідчить про постійний і динамічний розвиток науки в напрямку матеріально-технічного забезпечення готелів та ресторанів. On the market a rich selection of modern mini-bars, which in turn makes it easier to choose the economic, functional and productive equipment for hotels, and also the constant and dynamic development of science towards logistical hotels and restaurants.

Опис

Ключові слова

інноваційні моделі, міні-бар, готель, innovative models, mini-bar, hotel

Бібліографічний опис

Гільфанова, І. Р. Інноваційні моделі міні-барів в готелях / І. Р. Гільфанова // Здобутки, проблеми та перспективи розвитку готельно-ресторанного та туристичного бізнесу : матеріали ІІ-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції, 29 жовтня 2013 р. – К.: НУХТ, 2013. – С. 256-258.