Дослідження інтенсивності поглинання жирів картопляними чіпсами

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Популярність картоплі у споживачів сприяла розширенню асортименту продуктів з неї та збільшенню способів її переробки. Найпоширенішим продуктом з картоплі є картопляні чіпси зі свіжої картоплі. Зарубіжна практика з виробництва картоплепродуктів показала економічну доцільність переробки картоплі на картопляні чіпси. При виробництві картопляних чіпсів, крім якості сировини, велику роль відіграє застосування фритюрного жиру, який впливає на якість продукту та процес виробництва. Фритюрні жири найбільш дорогі продукти, що використовуються при виробництві картопляних чіпсів, тому вміст жиру має значення для собівартості та зовнішнього вигляду продукції, оскільки зі збільшеним вмістом жиру картопляні чіпси злипаються та стають маслянистими. Popularity potatoes among consumers contributed to the expansion of its range of products and increase its processing methods. The most common product of the potato is potato chips from fresh potatoes. Foreign practice of potato production showed the economic feasibility of processing potatoes for potato chips. In the production of potato chips, except for feedstock use plays an important role Frying fat that affects the quality of the product and production process. Frying fats are the most expensive products used in the production of potato chips because fat is important for cost and appearance products because of increased fat potato chips stick together and become oily.

Опис

Ключові слова

картопля, картопляні чіпси, фритюрний жир, обсмажування, кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів, potato, potato chips, frying fat, roasting

Бібліографічний опис

Коваленко, О. Дослідження інтенсивності поглинання жирів картопляними чіпсами / О. Коваленко, В. Ковбаса, В. Нагорний // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : 82 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, 2016 р. – К. : НУХТ, 2016. – С. 156.