Динаміка виробничого травматизму в харчовій галузі України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

На основі аналізу статистичних даних показників виробничого травматизму в харчовій галузі України за період з 2003 по 2013рр., встановлено, що організаційні та кваліфікаційні фактори призводять до збільшення виробничих травм зі смертельним наслідком. Based on the analysis of statistical data indicators of industrial injuries in the food industry of Ukraine for the period from 2003 to 2013., found that organizational and qualification factors lead to an increase of industrial injuries with fatal outcome.

Опис

Ключові слова

травматизм, безпека, праця, харчова промисловість, injuries, safety, labor, food industry, кафедра екологічної безпеки та охорони праці

Бібліографічний опис

Євтушенко, О. В. Динаміка виробничого травматизму в харчовій галузі України / О. В. Євтушенко, А. О. Сірик, І. В. Алексюк // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 81 Міжнар. наук. конф. молодих учених, асп. і студ., 23–24 квіт. 2015 р., м. Київ / Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2015. – Ч. 2. – С. 367.