Впровадження іноваційних способів виробництва хлібопекарської продукції - шлях до економії енергетичних та матеріальних ресурсів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Хлібопекарська промисловість є однією з перших за витратами енергетичних та матеріальних ресурсів на проведення технологічних операцій. Виробництво хлібопекарської продукції пов'язане зі значними витратами часу від початку до закінчення технологічного циклу. Впровадження нових прискорених технологій дозволяє спростити технологічний процес виробництва продукції, забезпечити економію енергетичних та матеріальних ресурсів. Bakery industry is one of the first cost of energy and material resources for manufacturing operations. Manufacture of bakery products associated with a significant amount of time from the beginning to the end of the process cycle. The introduction of new technology to facilitate accelerated technological process of production, to provide economy of energy and material resources.

Опис

Ключові слова

іноваційні способи, виробництво хлібопекарської продукції, матеріальні ресурси, innovative ways, production of bakery products, material resources, кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв

Бібліографічний опис

Теличкун, Ю. С. Впровадження іноваційних способів виробництва хлібопекарської продукції - шлях до економії енергетичних та матеріальних ресурсів / Ю. С. Теличкун, В. І. Теличкун , О. І. Кравченко // Ресурсо- та енергоощадні технології виробництва і пакування харчової продукції –основнізасади її конкурентоздатності : матеріали ІІІ Міжнародної спеціалізованої науково-практичної конференції, 9 вересня 2014 р. — К., 2014. – С. 137-139.