Емоційна лояльність споживачів до бренду як запорука успішного його просування

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

кафедра маркетингу, емоційна лояльність, лояльність споживачів, лояльність до бренду, эмоциональная лояльность, лояльность потребителей, лояльность к бренду, emotional loyalty, consumer loyalty, brand loyalty

Бібліографічний опис

Метейко, В. О. Емоційна лояльність споживачів до бренду як запорука успішного його просування / В. О. Метейко, Н. П. Скригун // Science without borders – 2018 : materials of the XIII International scientific and practical Conference, March 30-April 7, 2018. – Sheffiеld. Science and eduсation LTD, 2018. – Volume 5. Economic science. – Р. 25-27.