Фінансові можливості активізації інноваційного потенціал у і підвищення продуктивності за допомогою матричного підходу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті розглянуте практичне застосування індексно-матричної моделі на підприємствах харчової промисловості. The article dealt with the practical application of index-matrix model in the food industry.

Опис

Ключові слова

інновації, методологія, ефективність, харчова промисловість, innovation, methodology, efficiency, food industry, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Нечаєв, О. Л. Фінансові можливості активізації інноваційного потенціал у і підвищення продуктивності за допомогою матричного підходу / О. Л. Нечаєв // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. - К., 2010. – Вип. 4 (107). - С. 90-93.

Зібрання