Модернізація дифузійного апарату нахиленого типу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Одним із недоліків роботи дифузійного апарату нахиленого типу є різна швидкість руху стружки вздовж апарату в різних зонах поперечного перерізу апарату, особливо в місцях переходів бурякової стружки з секцію в секцію, що призводить до низької швидкості руху стружки в зонах, наближених до трубовалів, її спресовування, що погіршує умови омивання стружки екстрагентом в цих зонах, а отже погіршення вилучення сахарози з стружки. One of the shortcomings of the diffusion apparatus gentle slope is a different type of chip velocity along the device in different cross-sectional areas of the device, especially in places of transition beet chips used in the section, resulting in low velocity shavings in areas close to trubovaliv its spresovuvannya, which engraves washing chips extractant in these areas, and consequently deterioration extraction of sucrose from shaving.

Опис

Ключові слова

дифузійний апарат нахиленого типу, цукрове виробництво, модернізація, diffusion apparatus gentle slope type, sugar production, modernization, кафедра технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування

Бібліографічний опис

Булах, Є. Модернізація дифузійного апарату нахиленого типу / Євген Булах, Дмитро Люлька, Микола Пушанко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 80 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 10–11 квітня 2014 р. – К.: НУХТ, 2014. – Ч. 2. – С. 145-147.