Актуальні проблеми економічного та соціального розвитку підприємств харчової промисловості

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглянуто сучасні проблеми економічного та соціального розвитку підприємств харчової промисловості із дослідженням організації облі- ково-аналітичної, фінансово-інвестиційної, маркетингової діяльності із врахуванням їх галузевих особливостей. Це дозволить більш ефективно формувати та реалізовувати стратегії розвитку галузі з урахуванням вітчизняного та міжнародного досвіду. Modern problems of economic and social development food industry with the investigation of domestic ga- KOVO and analysis, financial investment and marketing activities of account of their industrial features. This will allow more efficient formulate and implement development strategy based on domestic and international experience.

Опис

Ключові слова

соціальний розвиток, маркетингова діяльність, харчова промисловість, стратегія розвитку, social development, marketing activities, food processing, strategy of development

Бібліографічний опис

Актуальні проблеми економічного та соціального розвитку підприємств харчової промисловості : Програма і матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 24 – 25 квітня 2014 р. / Національний університет харчових технологій ; Міністерствово освіти і науки України. — К. : НУХТ, 2014. — 230 с.

Зібрання