Вимоги до продуктів дитячого харчування та інноваційна технологія розчинного печива для немовлят

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розроблено розчинне печиво призначене для харчування дітей починаючи з 6 місячного віку. Таке печиво розроблено з застосуванням цукру, глюкози, пшеничного та інших видів борошна. Розчинне печиво за розчинністю, крихкістю (міцністю), органолептичними показниками наближається до печива фірми НІРР. It was developed the soluble cookies intended for feeding children from 6 months of age. This cookie is developed with the use of sugar, glucose, wheat and other flour. Soluble cookies for solubility, fragility (strength), organoleptic characteristics approaching the cookies firm HIPP.

Опис

Ключові слова

розчинне печиво, цукор, глюкоза, розчинність, міцність, органолептичні показники, кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів, soluble cookies, sugar, glucose, solubility, strength, organoleptic

Бібліографічний опис

Дорохович, В. В. Вимоги до продуктів дитячого харчування та інноваційна технологія розчинного печива для немовлят / В. В. Дорохович, О. М. Костенко // Хлебный бизнес. − 2013. − № 2 (9). − С. 44–46.

Зібрання