Математична модель динаміки росту парової фази (Частина ІІІ. Переносу тепла в рідині, зміна зовнішнього тиску, впливу теплофізичних параметрів, поле швидкостей і тиску поблизу міхура)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Продовжений аналіз рівнянь для отримання математичної моделі динаміки парогазової бульбашки під час її росту і захлопування. Розглянуті рівняння перенесення теплоти в рідкій фазі і прихованої теплоти пароутворення (конденсації). Отримані рівняння для визначення теплофізичних параметрів системи таких як: тиску і густини насиченої пари і рідини; коефіцієнта поверхневого натягу; коефіцієнта динамічної в’язкості рідини. Отриманні рівняння полів швидкостей і тиску в рідині біля бульбашки.
The analysis of equalizations is prolonged for the receipt of mathematical model of dynamics of vapor-gas bubble during its growth and slamming. Equalizations of transference of warmth in a liquid phase and hidden warmth of vaporization are considered (condensations). Equalizations are got for determination of thermo physical parameters of the system of such as: pressure and closeness of the saturated pair and liquid; coefficient of superficial affected; coefficient of dynamic viscidity of liquid. Receipt of equalization of the fields of speeds and pressure in a liquid near a bubble.

Опис

Ключові слова

прихована теплота, a warmth, кафедра процесів і апаратів харчових виробництв, густина, поверхневий натяг, closeness, superficial affected

Бібліографічний опис

Зібрання