Формування позитивного іміджу сучасного підприємства сфери гостинності

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

кафедра туристичного та готельного бізнесу, готельне підприємство, імідж, комплексний аналіз діяльності готельного підприємства, оцінка іміджу, методи покращення іміджу, ДП Готель «Україна»

Бібліографічний опис

Забродський, Д. О. Формування позитивного іміджу сучасного підприємства сфери гостинності : кваліфікаційна робота ... бакалавра : 242 Туризм / Дмитро Олександрович Забродський ; наук. керівник Любов Олександрівна Івченко. – Київ, 2022. – 77 с.