Біотехнологія: досвід, традиції та інновації

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Збірник містить матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Біотехнологія: досвід, традиції та інновації» (15 листопада 2018 р.). Розглянуто теоретичні та практичні аспекти розробки, виробництва, контролю якості та стандартизації продуктів біотехнології на сучасному етапі. Для широкого кола магістрантів, аспірантів, докторантів, співробітників фармацевтичних та біотехнологічних підприємств, фармацевтичних фірм, викладачів вищих навчальних закладів. Матеріали публікуються в авторській редакції. Рекомендовано вченою радою Національного університету харчових технологій. Протокол №3 від 25 жовтня 2018 року. Proceedings of The ІІ International Scientific and Practical Internet- Conference «Biotechnology: experience, traditions and innovations» (November 15, 2018) shows advanced theoretical and practical knowledge of development, production, quality control, standardization and distribution of pharmaceutical products. It is useful for Master Degree and PhD students, staff of pharmaceutical and biotechnical plants, pharmaceutical companies, and university lecturers. Materials are published in author’s edition. Recommended for publication by the Academic Council of the National University of Food Technologies. Minutes of meeting № 3 October 25, 2018.

Опис

Ключові слова

фармацевтична біотехнологія, медична біотехнологія, природоохоронні біотехнології, сільськогосподарська біотехнологія, індустріальна біотехнологія, харчова біотехнологія, молекулярна біотехнологія, нанобіотехнології, pharmaceutical biotechnology, medical biotechnology, agricultural biotechnology, environmental biotechnology, industrial biotechnology, food biotechnology, molecular biotechnology, nanobiotechnology

Бібліографічний опис

Біотехнологія: досвід, традиції та інновації : збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 15 листопада 2018 р., м. Київ / Міністерство освіти і науки України ; Національний університет харчових технологій - К. : НУХТ, - 2018. – 100 с.

Зібрання