Відрізання заготовок і обробка канавок

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У матеріалі показано, що при відрізанні заготовок і обробці канавок, як і при точінні, важливим є правильний підбір металорізального інструменту та режимів обробки.
The article shows that when cutting workpieces and grooving, as well as when turning, it is important to select the right metal cutting tools and machining modes.

Опис

Ключові слова

кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв, відрізання заготовок, обробка канавок, галузеве машинобудування, cutting off workpieces, groove processing, industrial engineering, кафедра експертизи харчових продуктів, department of foodstuff expertise

Бібліографічний опис

Пащенко, Б. С. Відрізання заготовок і обробка канавок / Б. С. Пащенко, О. Г. Дзюб // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 79 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів. – Київ : НУХТ, 2013. – Ч. 2. – С. 475-476