Аналіз джерел виникнення пилу на зернопереробних підприємствах

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Визначено основні джерела вибухів пилогазових (парових) систем. Встановлено, що найчастіше трапляються вибухи під час технологічного процесу. Визначено основні види нещасних випадків, при виникненні таких подій. Зменшення пиловиділень може бути досягнуто шляхом удосконалення технологічного процесу, а також укриття і аспірації технологічного обладнання. The main sources of dust and gas explosions (steam) systems. Found that often occur during explosions process. The main types of accidents, when such events. Reducing dust discharge can be achieved by improving the process, as well as shelter and aspiration process equipment.

Опис

Ключові слова

пил, dust, вибух, explosion, вибухозахист, explosion, кафедра екологічної безпеки та охорони праці

Бібліографічний опис

Польська, Н. О. Аналіз джерел виникнення пилу на зернопереробних підприємствах / Н. О. Польська, К. П. Тищук, Н. В. Володченкова // Наукові здобутки молоді — вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : тези доповідей 76-ї наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 12-13 квітня 2010 р. — К. : НУХТ, 2010. - Ч. ІІ. – С. 52.